Thursday, 19 December 2013

Newyddion / News


Mae gwaith ar hyn o bryd yn cael ei wneud ar gyfer sicrhau bod yr ysgol a'r safle yn ddiogel. Byddwn yn eich hysbysu yn fuan yn y flwyddyn newydd o drefniadau dechrau tymor. Dymunwn Nadolig Llawen a heddychlon i chwi gyd.


Work is being done to make the school and site safe. We will inform you early in the New Year regarding arrangements for the start of term. Wishing you a Merry and peaceful Christmas.

No comments:

Post a Comment