Friday, 6 December 2013

Castell y Ddraig / Dragon's Castle

Heddiw bu cwmni Castel y Ddraig o asiantaeth safonau bwyd atom yn siarad am ddiogelwch bwyd. Cafwyd diwrnod i'w gofio, o'r sioe ar ddechrau'r bore, i'r gwersi yn y dosbarthiadau. Roedd y disgyblion i gyd yn parhau i siarad am y 4C yn dilyn yr ymweliad. Diolch yn fawr iddynt am ddarparu diwrnod o'r fath.
Today we had a wonderful visit off Dragon's Castle from the Food Standards agency. We had a day to remember from the show at the beginning of the day through to the lessons provided by them. The pupils continued to talk about the 4C after they had left. A big thank you to them for preparing such an excellent day.

No comments:

Post a Comment