Thursday, 30 January 2014

Ceisiadau Mis Medi / September applications


Mae'r ffenestr cyflwyno ceisiadau ar gyfer mynediad i'n dosbarthiadau Meithrin a Derbyn ym Mis Medi 2013 (plant sydd yn 3 neu yn 4 ar Fedi 1af, 2014) wedi agor.  Mae ffurflenni ar gael nawr o'r ysgol, i'w ddychwelyd i'r awdurdod addysg.  A fyddech gystal รข rhannu'r wybodaeth yma gydag unrhyw berson sydd efo diddordeb yn ein hysgol. 

 
 
 
The application window for our September 2013 Nursery and Reception classes (children who will be 3 and 4 on September 1st, 2014) has opened.  Forms are available from the school office, and are to be returned to the education authority.  Please share this information with anybody who has an interest in our school.  

No comments:

Post a Comment