Friday, 6 December 2013

Diwrnod y Cofio / Armistice Day

Heddiw bum fel ysgol yn cofio'r holl filwyr sydd wedi bod yn ymladd ar gyfer ein heddwch. Bu i flynyddoedd 5 a 6 arwain y gwasanaeth a bu rhai disgyblion yn creu cylchoedd pabi eu hunain. Cafwyd llawer o wybodaeth am Cpt. John Fox Russell oedd yn fachgen o'r ardal. Today we had a special service in remembrance of Armistice Day. Years 5 and 6 led the service and some of the pupils had created their own poppy wreaths to mark the occasion. Along with this we all had information about the local hero Cpt John Fox Russell.

No comments:

Post a Comment