Friday, 6 December 2013

Ffair Nadolig / Christmas Fair

Yr wythnos yma cafom ffair nadolig yma yn Ysgol Thomas Ellis. Roedd yn noson wych gyda amrywiaeth o stondinau a gweithgareddau. Uchafbwynt y noson oedd ymweliad Sion Corn, ble bu'r disgyblion yn ei weld yn ei groto. Hoffwn gymryd y cyfle hefyd i ddiolch i bawb am gefnogi'r noson a rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi codi oddeutu £1000 ac mae'r arian yn parhau i'n cyrraedd. 
 
This week at Ysgol Thomas Ellis we had our Christmas Fair. It was a brilliant night with a variety of stalls and activities. The highlight of the night was the visit from Father Christmas, where the children went to visit him in his grotto. We would like to take the opportunity to thank everybody for their support and we are glad to announce that we have raised around £1000 and the money is still coming in.

No comments:

Post a Comment