Friday, 6 December 2013

Ymweliad yr Esgob / Visit by the Bishop

Yr wythnos diwethaf daeth yr Esgob Andrew i ymweld a'r ysgol. Rhoddodd sgwrs i ni am sut mae'n anodd aberthu pethau sydd yn daer i ni. Fel y gwelir yn y lluniau mae tim pel droed Lerpwl yn agos iawn i galon yr Esgob wrth iddo wisgo un o'r disgyblion fel cefnogwr.
Last week Bishop Andrew visited the school. He gave a talk on how it is difficult to sacrifice things that are close to our hearts. As you can see from the photographs, Liverpool FC is very close to Bishop Andrew's heart as he dresses up one of the pupils as a supporter.


No comments:

Post a Comment