Monday, 16 December 2013

Cyngherddau Nadolig / Christmas Concerts

Yr wythnos diwethaf bu'r babanod a'r adran iau yn brysur yn perfformio eu cyngherddau Nadolig. Bu'r babanod yn perfformio sioe o'r enw Neddy's Christmas a bu'r adran iau yn cynnal prynhawn o garolau a darlleniadau yn yr Eglwys.


This last week the infants and junior departments have been busy performing their Christmas concerts. The infants performed a play called Neddy's Christmas, whilst the Juniors conducted a Christmas Carol Service at St Cybi's Church.

No comments:

Post a Comment