Monday, 16 December 2013

Cinio a Parti Nadolig / Christmas Dinner and Party

Dydd Iau cafodd yr ysgol gyfan fwynhau gwledd o ginio Nadolig wedi ei ddilyn gyda parti i'r holl ddisgyblion. Cafwyd prynhawn gwerth chweil a gafodd ei goroni gyda ymweliad gan Sion Corn. Diolch yn fawr i'r rhieni am ddarparu bwyd ar gyfer parti y prynhawn. Diolch hefyd i'r merchaid cinio (gweler isod) am lwyr ymroi yn y dathlu a paratoi cinio gwerth chweil i ni.


Thursday, the whole school enjoyed a Christmas dinner followed by a Christmas Party. It was a thoroughly enjoyable afternoon, topped off by a visit from Father Christmas. A BIG thank you to all the parents who prepared food for the party in the afternoon. A big thank you must also go out to our dinner ladies (pictured above) for preparing such a fabulous meal and getting into the Christmas spirit as well.

No comments:

Post a Comment