Monday, 16 December 2013

Sioe Pypedau Drama'r Geni / Birth of Jesus Puppet Show


Yr wythnos diwethaf bu i'r Eglwys dan arweiniad Kirsty Williams, drefnu sioe bypedau yn yr Ysgol ar gyfer rhoi stori'r geni i'r disgyblion mewn ffordd wahanol. Cafwyd bore diddorol yn eu cwmni.

Last week, the Church and Kirsty Williams organised for a puppet show to visit the school to tell the story of the Birth of Jesus in an imaginative way. A thoroughly enjoyable morning was had by all.

No comments:

Post a Comment