Thursday, 10 April 2014

Gorsafoedd y Groes / Stations of the Cross

Yn ein paratoadau am y Pasg, bu i ddisgyblion yr Adran Iau, fynychu Eglwys St Cybi i ddysgu am orsafoedd y groes. Yma mae'r disgyblion yn cerdded o amgylch yr Eglwys yn edrych ac yn dadansoddi lluniau sydd yn dangos Iesu yn mynd ar y groes hyd ei atgyfodiad. Cafwyd trafodaeth ddifir gyda Rev Jane Bailey ac bu i'r disgyblion ddysgu llawer.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


As part of our Easter preperations, the Junior department visited St Cybi's church to take part in Stations of the Cross. During the visit, the pupils walk around the stations, discussing the pictures that show the story of Jesus dying on the cross and his ressurrection. The pupils had a very interesting discussion with Rev Jane Bailey which resulted in the pupils learning a great deal about this important time.

No comments:

Post a Comment