Thursday, 10 April 2014

Dydd Mawrth Ynyd / Shrove Tuesday

Y tymor yma bu holl ddisgyblion yr Ysgol gymryd rhan mewn amryw i weithgaredd oedd yn hybu eu dealltwriaeth o bwysigrwydd y cyfnod yma ym mywydau Cristnogion. Fel yr ydym yn gwybod, diwrnod olaf cyn Lent yw Dydd Mawrth Ynyd, ble defnyddir nwyddau fel blawd, llefrith a menyn gan i Gristnogion baratoi at y cyfnod i gofio'r aberth a waned Iesu yn yr anialwch yn ystod y cyfnod a adnabydder fel Lent. Bydd y cyfnod hyn yn dechrau y diwrnod wedyn a adnabydder fel Dydd Mercher y Lludw. Aeth yr Adran Iau i Eglwys St Cybi ar y diwrnod hynny i gymryd rhan mewn gwasanaeth eglwysig ble bu croes Ludw ei roi ar dalcen pawb. Bu blwyddyn 5 a 6 yn lwcus hefyd i dderbyn ymweliad gan y Parchedig Dr Kevin Ellis a ddaeth i goginio crempogau. Hoffwn  gymryd y cyfle i groesawu y Parchedig Dr Kevin Ellis i blwyf Caergybi yn dilyn symud yma o ardal Birmingham. Edrychwn ymlaen i fwy o ymweliadau ganddo yn y dyfodol.
 
 
 

 
 
 Dyma un o'n disgyblion yn brysur yn mesur cynhwysion i wneud crempog.
Here is one of our pupils busy measuring ingredients for our pancakes.
 
 
 On Shrove Tuesday, all of the pupils here at the school took part in many activities to celebrate this important time in the Christian calendar. As we all know, we use Shrove Tuesday as the start of the remembrance of Jesus's sacrifice in the dessert and the temptations faced. During Shrove Tuesday, Christians use up ingredients such as flour, eggs and milk in preparation for Lent. Lent will then proceed the next day, also known as Ash Wednesday. On Ash Wednesday, the junior department attended St Cybi's, in order to take part in their service and proceed to have a cross placed on their forehead in remembrance. During Shrove Tuesday, pupils from years 5 and 6 were lucky to enjoy a visit from Reverend Dr Kevin Ellis who came to cook pancakes with them. We would like to take the opportunity to welcome Reverend Dr Kevin Ellis to the Holyhead Parish following moving here from Birmingham. We look forward to many a visit in the future.

No comments:

Post a Comment