Monday, 22 September 2014

Dechrau Blwyddyn Newydd / Start of a New School Year

Hoffwn yma yn Ysgol y Parchedig Thomas Ellis, croesawu pawb yn ol yn dilyn gwyliau'r Haf. Gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau ac yn barod am flwyddyn addysgol arall. Mae gennym flwyddyn llawn bwrlwm ble bydd amrywiaeth eang o brofiadau ar gael i'r disgyblion, staff a ffrindiau'r ysgol. Os hoffech gysylltu gyda ni defnyddiwch y wybodaeth sydd ar gael ar ochr y dudalen hon.
We at Ysgol y Parchedig Thomas Ellis would like to welcome everybody back after the Summer holidays. We hope that you have had an enjoyable holiday and are ready for the new school year. We have a year full of exiting activities planned for pupils, staff and friends of the school. If you wish to contact us, please do so by using the contact details provided at the side of our webpage.

No comments:

Post a Comment