Thursday, 10 April 2014

Cyngerdd Uganda / Uganda Conert

Y tymor yma cafwyd gwledd Gymreig yma yn Ysgol Y Parchedig Thomas Ellis. Bu i dros gant o bobl fynychu'r cyngerdd a drefnwyd yn ardderchog gan Bencampwraig y Gymraeg, Ms Myfanwy Jones. Cafwyd perfformaidau gwefreiddiol gan Cor Meibion Caergybi, Mr Raymond Jones, Miss Gwenllian Jones, Mr Stuart Pritchard ac heb anghofio Partion adrodd, canu a dawnsio gwerin yr Ysgol. Gallwch weld llunia o'r digwyddiad yn ein albwm lluniau ar y wefan ac hefyd gallwch weld clipiau o'r perfformiadau ar ein sianel You Tube. Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfranod i'r noson gan iddo helpu i godi arian anghenrheidiol i'r daith fydd yn digwydd yn hwyrach yn y flwyddyn i Uganda.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 This term, we had a Welsh Feast here at Ysgol Y Parchedig Thomas Ellis. Over one hundred people attended this fabulous concert that was arranged by the School's Welsh Ambassador, Ms Myfanwy Jones. The audience enjoyed sensational performances by the Holyhead Male Voice Choir, Mr Raymond Jones, Misss Gwenllian Jones, Mr Stuart Pritchard and last and by no means least the school's recital, choir and Welsh folk dancing groups. You can see pictures of the event in our albums under our photos tab along with clips from the night uploaded on the school's new You Tube channel. May we take the opportunity to thank everybody that contributed to this fantastic evening as it helped raise much needed funds for the forthcoming journey to Uganda.

No comments:

Post a Comment