Thursday, 6 March 2014

Cyngerdd Uganda / Uganda Concert

 
Nos Wener yma (7/3/14) am 7yh, bydd Ysgol Y Parchedig Thomas Ellis yn cynnal cyngerdd mawreddog i godi arian ar gyfer taith i Uganda. Yn ystod y noson bydd y gynulleidfa yn cael gwledd o berfformiadau gan gynnwys caneuon gan Cor Meibion Caergybi, Miss Gwenllian Jones, Mr Stuart Pritchard a Mr Raymond Jones heb son am ddawnsio gwerin a adrodd gan ddisgyblion yr ysgol. Os hoffech fynychu'r cyngerdd yma bydd modd archebu tocynau drwy ffonio'r ysgol, neu eu prynu ar y drws. Cost ticed fydd £5 a bydd yr holl elw yn mynd tuag at y daith. Gobeithiwn y gwelwn ni chwi Nos Wener.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This Friday night (7/3/14) at 7p.m. Ysgol y Parchedig Thomas Ellis will hold a Concert to raise funds for a trip to Uganda. The concert will compromise of performances by Holyhead's Male Choir, Miss Gwenllian Joned, Mr Stuart Pritchard, Mr Raymond Jones and also multiple traditional folk dancing and recitals from some of the pupils. If you wish to attend this glorious evening you can book a ticket by phoning the school or pay at the door on arrival. The cost of a ticket is £5 and all proceeds will go towards the trip. We hope to see you Friday night.

No comments:

Post a Comment