Thursday, 30 January 2014

Ysgol 5* School

Yn dilyn cyhoeddiad gan y Daily Post. Rydym yn hynod falch o gyhoeddi bod ein hysgol wedi derbyn gradd 5 seren (gwobr orau bosib).Os hoffech weld sut yr ydym yn cymharu gyda ysgolion eraill ein Dalgylch/Ynys Mon/Cymru ewch ar wefan y Daily Post.
Following the publication of primary school ratings in the Daily Post. We are extremely glad to announce that Ysgol Y Parchedig Thomas Ellis has achieve a 5 star rating (the highest possible). If you wish to see how we compared to other schools in our Catchment/Anglesey/Wales visit the Daily Post website where a full breakdown is available.

No comments:

Post a Comment