Thursday, 2 October 2014

Gofalu am yr amgylchedd / Caring for the environment

Yn ystod wythnosau cyntaf y tymor yma aeth disgyblion Bl. 1 a 2 i ardal yn ymyl yr Orsaf Dan, yn y dref, i gasglu sbwriel. Mwynhaodd y plant y sialens o lenwi y bagiau du efo sbwriel o bob math yn fawr iawn ac roedd ambell un yn fwy na parod i gario 'mlaen i godi mwy o sbwriel pan ddaeth ein hamser i ben!
During the first few weeks of term pupils from Years 1 and 2 went to collect litter from an area near the Fire Station near to our school. The children enjoyed the challenge of filling the black bin bags a great deal and one or two would have carried on all day!!

No comments:

Post a Comment