Thursday, 2 October 2014

Gweithgareddau yn Bl. 5 a 6 / Activities in Years 5 & 6

Yn eu gwersi Addysg Grefyddol mae disgyblion yn Dosbarth Peibio, sef Bl.5 a 6, wedi bod yn greadigol yn creu tabledi clai gyda ysgrifen Hebraeg.
In their Religious Education lessons pupils from Dosbarth Peibio, Years 5 and 6, have been creative in creating clay tablets with Hebrew writing.


Mae nhw hefyd wedi bod yn trafod llawer iawn o bynciau difyr.  Un o'r trafodaethau oedd am yrru Laika y ci i'r gofod yn y 1950'au.  Cafodd pawb gyfle i ddweud eu barn - os oeddynt yn cytuno neu anghytuno!They have also been discussing a great deal of entertaining topics. One of the discussions was about sending Laika the dog into space in the 1950's. Everyone had a chance to have their say - if they agreed or disagreed!No comments:

Post a Comment