Monday, 22 September 2014

Ymweliad Mrs Jones i Uganda / Mrs Jones's visit to Uganda

Fel yr ydym i gyd yn gwybod, ar ddiwedd tymor yr Haf bu Mrs Jones ar daith bythgofiadwy i Uganda gyda'r Eglwys. Hoffai Mrs Jones ddiolch am garedigrwydd pawb a gyfranodd tuag at ddarparu adnoddau gwerthfawr i'r ysgolion yno. Dywedodd Mrs Jones ei fod yn brofiad anhygoel na fu iddi byth ei anghofio. Isod gwelwch ychydig o luniau o'i thaith. Os hoffech weld mwy o luniau, ewch draw i dudalen we yr Eglwys.
As we all know, at the end of last year's Summer term, Mrs Jones went on a once in a lifetime journey to Uganda with the Church. Mrs Jones would like to take this opportunity to thank everybody for their generosity in contributing financially towards valuable resources to the schools out in Uganda. Mrs Jones said that it was an extraordinary experience, one she will never forget. Above you can see some of the picture taken on the journey. If you wish to see more, please visit the Church's website.

No comments:

Post a Comment