Monday, 22 September 2014

Clybiau / Clubs

Eleni, yn dilyn arolwg ymysg y disgyblion, rydym am newid trefn ein clybiau ar ol ysgol. Bydd clybiau yn newid yn dymhorol ac o ganlyniad gobeithiwn ddarparu mwy o amrywiaeth yma yn Ysgol Y Parchedig Thomas Ellis. Os yw eich disgybl yn dymuno ymuno a'r clybiau sydd ar gael, a fyddech cystal a dychwelyd y llythyr sydd wedi ei ddarparu i'ch disgybl mor fuan a phosib. Diolch.
This year, following hearing views of our pupils, we are going to change the way our after school clubs will run. This year clubs will change termly in order to try and provide more of a variety here at Ysgol Y Parchedig Thomas Ellis. If you child wishes to take part in any of the above clubs, could you please complete the form sent home with your child as soon as possible. Thank You.


Mae Clwb yr Urdd yn boblogaidd efo disgyblion yr Adran Iau.  Mae nhw yn cael cyfle i wneud gwaith celf o bob math  ac wythnos diwethaf cafodd pawb gyfle i wnio.

Mae'r clwb yn cael ei gynnal bob Nos Fercher ar ol ysgol o 3.30 y.p. tan 4.30 y.p.  Dewch yn llu!The URDD Club is popular with the Junior Department pupils. They have the opportunity to do all sorts of artwork and last week saw everyone sewing.

The club takes place every Wednesday after school from 3.30 pm until 4:30 p.m. Come along!

No comments:

Post a Comment