Friday, 4 October 2013

Taith i Wylfa i blwyddyn 3 a 4 / Trip to Wylfa for years 3 and 4


Yr wythnos yma bu i ddisgyblion blwyddyn 3 a 4 ymweld a chanolfan ymwelwyr Wylfa ar gyfer dysgu am rymoedd. Roedd yn drip gwerth chweil ble cafodd y disgyblion gyfle i arbrofi gyda gwahanol fathau o rymoedd. Rydym yn edrych ymlaen i ymweld a'r ganolfan eto y tymor nesaf i weithio ar drydan. Diolch yn fawr i staff Wylfa am eu gwaith.
 


 
 
 
This week, year 3 and 4 visited Wylfa Visitor Centre to learn about forces. It was a fantastic day enjoyed by all. The pupils were given plenty of opportunities to experiment with different types of forces. We are looking forward to visit the centre again next term to learn all about electricity. Many thanks to the staff at Wylfa for all their hard work.

No comments:

Post a Comment