Friday, 4 October 2013

Diwrnod Roald Dahl / Roald Dahl Day


Dyma ddisgyblion yr ysgol yn dathlu diwrndo Roald Dahl. Cafwyd cyfle i wisgo fel un o gymeriadau enwog ei storiau a bu gwobreuon i'r rhai gorau. Bu'r disgyblion hefyd yn cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau wedi selio ar yr awdur ei hun. Diwrnod wedi ei fwynhau gan bawb.
 
 


Here are pupils from the school celebrating Roald Dahl day. They were given the opportunity to dress up as their favourite character and prizes were given for the best dressed. They also took part in many activities based on the author. A day thoroughly enjoyed by all.

No comments:

Post a Comment